มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  

          งานพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ โรงพยาบาลศาลายา ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อนำผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษามาเป็นฐานข้อมูลในการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ณ ลานกิจกรรมอาคาร 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

  


ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก
จัดทำโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี