นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบกระเช้า แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

          นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบช่อดอกไม้ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร ขจรไชยกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ ภูมิวณิชชา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เนื่องจากได้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

  


ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก
จัดทำโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี