การประชุมบุคลากรภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดประชุมบุคลากรภายในศูนย์นนทบุรี  ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทแก่บุคลากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)