คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

           คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ในเครือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน โดย อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานและ ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ลงนาม เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่ง ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

  


ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มทร.สุวรรณภูมิ