รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก่อนการตรวจและรับรองจากสตง.)

อ่านต่อ..

รายงานผลการตรวจสอบจากสตง.และรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านต่อ..

รายงานผลการตรวจสอบจากสตง.และรายงานการเงิน(ฉบับแก้ไข) ประจำปี 2564

อ่านต่อ..

รายงานผลการตรวจสอบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ..

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ..

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ..

รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561-2562

อ่านต่อ..

รายงานผลการตรวจสอบกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ..

รายงานผลการตรวจสอบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ..

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ..

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ..

รายงานการเงิานประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ..

รายงานการเงิานประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ..

รายงานการเงิานประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ..

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ..