สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566

อ่านต่อ..

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ..

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ..

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565

อ่านต่อ..

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ..

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ..

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

อ่านต่อ..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

อ่านต่อ..

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

อ่านต่อ..

ร่าง ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ..

ร่าง ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ..

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ..