คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 4.0

อ่านต่อ..

การประชุม ผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2561 ณ ศูนย์นนทบุรี

อ่านต่อ..

คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

อ่านต่อ..

การประชุมบุคลากรภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ..

สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จัดบรรยายเรื่อง Interdisciplinary for Telecommunication 2018

อ่านต่อ..

มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

อ่านต่อ..

พิธีไหว้ครู มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ..

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

อ่านต่อ..

RUS NON Awards 2018

อ่านต่อ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพผังเมือง

อ่านต่อ..

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบกระเช้า แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อ่านต่อ..

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ..

ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ..

การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่นนทบุรี ครั้งที่ 1

อ่านต่อ..

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

อ่านต่อ..