พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพผังเมือง


    

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สมาคมนักผังเมืองไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพผังเมือง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และ นายอาคม เวพาสยนันท์ นายกสมาคมนักผังเมืองไทย ร่วมลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ตามความเหมาะสม เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

    

    


ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก 
จัดทำโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี