เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์

Name of Director
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Office of Academic Resources and Information Technology

“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริการ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และทั่วถึง”

ข้อมูลกองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลกองคลัง
(แสดงเนื้อหาจากหมวดหมู่ ในรูปแบบรายการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (เลือกหมวดหมู่หลัก และแสดงเนื้อหาเป็นแท็บจากหมวดหมู่ย่อย)
ข่าวประชาสัมพันธ์
(แสดงเนื้อหาจากหมวดหมู่ ในรูปแบบ ภาพ และ ชื่อหัวข้อ)
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 6 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 51 ครั้ง
  • ปีนี้ : 651 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 651 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS|กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ